ברכת כהנים. סימן קכח סעיף ג'. אם קראו לכהן לברך שנית

22 צפיות · לפני שנה

הרב שי טחן

משנה ברורה יומי (סימן תרעה סעיף ב-ג) כמות השמן הנצרך וחיוב אשה בהדלקה.

הרב שי טחן
56 צפיות · לפני 4 ימים

משנה ברורה יומי (סימן תרעה ס''א). הדלקה עושה מצוה.

הרב שי טחן
120 צפיות · לפני 5 ימים

פרשת ויצא. מדד ההצלחה. יעקב בהשוואה ללוט.

הרב שי טחן
1.1k צפיות · לפני 5 ימים

משנה ברורה יומי (סימן תרעד המשך סעיף א-ב) הדלקה מנר לנר

הרב שי טחן
213 צפיות · לפני 6 ימים

משנה ברורה יומי (סימן תרעד ס''א) הדלקה מנר לנר.

הרב שי טחן
85 צפיות · לפני 7 ימים

שימוש ממחטות לחות בשבת

הרב שי טחן
246 צפיות · לפני 8 ימים

ברכות השחר לנשים

הרב שי טחן
138 צפיות · לפני 8 ימים

משנה ברורה יומי. (סימן תרעג סעיף ג-ד) הדלקה חוזרת באותם הכלים והפתילות.

הרב שי טחן
36 צפיות · לפני 8 ימים

ברכות השחר לנשים חלק ב'

הרב שי טחן
26 צפיות · לפני 8 ימים

דיני בישול גויים

הרב שי טחן
194 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד