הרב דר' רצון ערוסי ; מקומה של משנת הרמב"ם בעולם התורה בהלכה וההגות.. כ. ישי

0 צפיות · לפני שנה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק שביעי דף נה' עמוד ב'. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני יום

הרב יואב שרעבי - אמירת הלל בקירוי והמסתעף - רמב''ם הלכות חנוכה 5

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני יומיים

ד''ר אורי מלמד - מצוה רכב - לגרש בשטר גירושין [גט] - ספר המצוות לרמב''ם עם ספר החינוך

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרן קאפח - רמב''ם הלכות אבל פרק יא הלכה ג

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני יומיים

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק שביעי דף נד' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני יומיים

המורשת שלי לזכרו של ר' שלום שאלתיאל ע"ה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
50 צפיות · לפני 3 ימים

הרב מנחם צדוק - היוצא מביצת העוף ומן הבהמות הטריפות - רמב''ם הלכות מאכלות אסורות 19

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 3 ימים

ר' אליהו נגר - עיונים בהקדמה של מארי למורה נבוכים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 3 ימים

הרב צפניה ערוסי שמואל ב פרק כב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 3 ימים

הרב רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק שישי דף נא' עמוד ב'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד