בראשית תשפ"ב (שיעור עמוק)| הרב ראובן ששון | סודות בראשית שיעור 2 | בריאת התוהו והתיקון וסוד חיבורם

1 צפיות · לפני 4 חודשים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

משפטים תשפ"ב | הרב ראובן ששון | "ורפא ירפא - ניתנה רשות לרופא לרפא" - עמדת התורה ביחס להליכה לרופאים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
135 צפיות · לפני יום

יתרו תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון * אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו | סוד הלחם והתורה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
180 צפיות · לפני 8 ימים

מהי יראת שמים? | הגדרת שלושת סוגי היראה - יראת העונש, יראת הרוממות ויראת חטא | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
199 צפיות · לפני 9 ימים

קהילת הלומדים | ושבתה הארץ | סרטון 6 | קדושת הארץ וטו בשבט - סוד פירות הארץ והגאולה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
22 צפיות · לפני 10 ימים

ט"ו בשבט תשפ"ב | האור של ט"ו בשבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
219 צפיות · לפני 10 ימים

בשלח (עמוק) | נס וטבע | 'תנאי התנה הקב"ה' - מחלוקת הראשונים בדבר מהות הניסים ושורשם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
408 צפיות · לפני 14 ימים

חזק! בשלח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'עזי וזמרת י-ה' - סודות שירת הים וביאור פסוקיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
453 צפיות · לפני 16 ימים

בשלח-שובבי"ם | תודעת יציאת מצרים - הדרך לחיי קדושה וצדקות והתמודדות עם אתגרי התקופה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
239 צפיות · לפני 17 ימים

שיעור חזק ומיוחד לימי שובבי"ם והילולת בבא סאלי | צדיק יסוד עולם - הצדיק ומידת היסוד | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
721 צפיות · לפני 21 ימים

חשוב ומומלץ! בא תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מצוות תפילין וסודותיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
380 צפיות · לפני 23 ימים

הצג עוד