מהו הגודל של 'שינוי מראה' הפוסל את האתרוג כשהוא מופיע בחוטמו?- סימן תרמ"ח- סעיף י"ב- סעיף י"ג

0 צפיות · לפני 10 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

מחק

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד