סוכות תשפ"ב{1}ספר מקורות :פיוטים לחג הסוכות,שאלות ותשובות לחג,מהלכות החג-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

2 צפיות · לפני שנה

הרב משה אלחרר

{1451}הפטרת פרשת תולדות - אהבת ה' הגדולה והנצחית לעם ישראל-הרה"ג הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
24 צפיות · לפני 21 שעות

{1501}אשה נקראת שדה-ביטוי חיובי או שלילי ?מסכת כתובות-נושאים כלליים{2}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
1 צפיות · לפני 21 שעות

{1451}מסכת כתובות|הפקר בית דין -הפקר|נושאים כלליים{1}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{תשפ"ג}

הרב משה אלחרר
5 צפיות · לפני 21 שעות

{1450}הפטרת פרשת תולדות{1}תשפ"ג עזרא הסופר לעומת דורנו-שנאת עשיו והמקטרגים על עם ישראל-הרב משה אלחרר

הרב משה אלחרר
30 צפיות · לפני 9 ימים

{1449}הפטרת פרשת חיי שרה{2}הבגדים-חיצוניות לעומת מבט פנימי על הפרט והכלל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
9 צפיות · לפני 9 ימים

{1448}הפטרת פרשת חיי שרה{1}תשפ"ג|הצבת גבולות והערכת ההמון לפי הבגדים-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
6 צפיות · לפני 14 ימים

{1447}פסיקה לפי מסורת הפסיקה לעומת פסיקה לפי סברות וחומרות-מרן{הרב שלום משאש זצ"ל}לעומת...הרב אלחרר

הרב משה אלחרר
10 צפיות · לפני 15 ימים

{1446}יראת השמיים המופלאה של עובדיה הנביא|הפטרת פרשת וירא תשפ"ג{3}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
11 צפיות · לפני 16 ימים

הפטרת פרשת וירא - מהתעללות רגשית ועד ניסי אלישע הנביא- הרה"ג הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני 17 ימים

{1444}פרשת וירא-חורבן סדום,קדושת ארץ ישראל בזמן גאולתם הנצחית-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{תשפ"ג}

הרב משה אלחרר
7 צפיות · לפני 20 ימים

הצג עוד