שני החלקים של העלה העליון שבלולב נראים כמו מזלג – האם הלולב כשר?- סימן תרמ"ה- סעיף ו'- סעיף ז'

0 צפיות · לפני 4 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 10

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

סיפורים בראי הפרשה- פרשת משפטים

דרשו ה׳ ועוזו
63 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
37 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד