דף היומי - מסכת ביצה דף יט - הרב אליהו מונק

0 צפיות · לפני 4 חודשים

קול הלשון

מסר קצר לפרשת משפטים-כיצד זכתה ביתו של ר' ישעיה להנצל מטביעה? הרב גלעד שם טוב

קול הלשון
23 צפיות · לפני יום

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק כב - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
95 צפיות · לפני יום

הרב שלום מאיר וולך - פרשת משפטים - ורפא ירפא

קול הלשון
158 צפיות · לפני יום

הרב אשר אייזנברג - פענוח הרצח שהתגלה בחלום - פרשת משפטים

קול הלשון
125 צפיות · לפני יום

הרב אשר אייזנברג - העשיר שקפא בקור - פרשת משפטים

קול הלשון
103 צפיות · לפני יום

פרשת משפטים - העבדות ומשמעותה - הרב מאיר גולדוויכט

קול הלשון
55 צפיות · לפני יום

"גלות ישמעאל" - שרשי המאבק באספקלריה יהודית - פרשת משפטים | הרב מרדכי נויגרשל

קול הלשון
112 צפיות · לפני יום

הרב יהודה ברייטקופף - פרשת משפטים - בן אדם לחבירו קודם לבן אדם למקום

קול הלשון
76 צפיות · לפני יום

הרב משה חיים טוטיאן - פרשת משפטים - הכל מן השמים

קול הלשון
106 צפיות · לפני יום

הרב אשר דרוק - פרשת משפטים - תהיה טוב ורחום זה מה שנדרש ממך

קול הלשון
152 צפיות · לפני יום

הצג עוד