הרב שמואל הבר - היתר מכירה ואוצר בית דין

40 צפיות · לפני שנה

ישיבת ההסדר קרני שומרון

דעת תבונות | 44 | מו"ר רה"י הרב אברהם קורצוייל

ישיבת ההסדר קרני שומרון
6 צפיות · לפני 18 שעות

הלכות מוקצה | 03 | כלי שמלאכתו לאיסור לצו"מ | הרב יצחק הלוי

ישיבת ההסדר קרני שומרון
2 צפיות · לפני 18 שעות

בניין וסתירה בכלים | 24 | ההיתר של רפוי | רה"י הרב קורצוייל

ישיבת ההסדר קרני שומרון
2 צפיות · לפני 3 ימים

ספר מלכים | 07 | פרק ו' חלק שלישי| הרב בנימין קוסובסקי

ישיבת ההסדר קרני שומרון
8 צפיות · לפני 4 ימים

בניין וסתירה בכלים | 23 | פקק פלסטיק | רה"י הרב קורצוייל

ישיבת ההסדר קרני שומרון
1 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יצחק הלוי - הלכה בהליכה - 148 - אדם שטעה בשבת והתפלל תפילת חול/ שכח להזכיר טל ומטר

ישיבת ההסדר קרני שומרון
61 צפיות · לפני 6 ימים

בניין וסתירה בכלים | 22 | פקק פלסטיק | רה"י הרב קורצוייל

ישיבת ההסדר קרני שומרון
12 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת שבוע ן 58 ויצא ן מתי צריכים להשתדל ומתי צריכים להרפות ולהשתדל

ישיבת ההסדר קרני שומרון
83 צפיות · לפני 7 ימים

אורות הקודש א | פג - המעין הכמוס | הרב ציון כהן

ישיבת ההסדר קרני שומרון
6 צפיות · לפני 7 ימים

אורות התחיה| 04 | פסקה י"ט | הרב מיכאל רוטנברג

ישיבת ההסדר קרני שומרון
43 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד