הנ"ך בהמחשה לילדים - שמואל א' פרק י - הרב יוסלה אייזנבך

0 צפיות · לפני שנה

קול הלשון

תפילתי נהפכה למשחית כעובדא דחמור - סיפור ומסר לפרשת וישלח | הרב יעקב שיש

קול הלשון
6 צפיות · לפני 18 שעות

מילים יוצרות מלחמה - מסר עם חיוך לפרשת וישלח | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
52 צפיות · לפני 18 שעות

הרב אלימלך בידרמן | שיטת הגנב הפולני - מסר קצר לפרשת וישלח

קול הלשון
82 צפיות · לפני 18 שעות

תמיהתו של החפץ חיים זצ''ל - מסר קצר לפרשת וישלח | הרב אברהם ישעיהו קובלסקי

קול הלשון
75 צפיות · לפני 18 שעות

חוק לישראל - פרשת וישלח - יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
188 צפיות · לפני 18 שעות

והיה המחנה הנשאר לפליטה (אידיש) - א גוט ווארט אויף פרשת וישלח - הרב יואל ראטה R' Yoel Roth

קול הלשון
54 צפיות · לפני 18 שעות

חורבן יהדות אירופה - פרק 57 - חסידי אומות העולם - שינדלר, מדריץ', פנקייביץ' | הרב מרדכי נויגרשל

קול הלשון
229 צפיות · לפני יומיים

ויזרח לו השמש - רעיון נפלא לפרשת וישלח| הרב גדליה הופנונג - השיעור הכתוב בקישור למטה👇

קול הלשון
142 צפיות · לפני יומיים

דרכי התמודדות עם היצר הרע - פרשת וישלח תשפ"ג | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
84 צפיות · לפני יומיים

טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו | הרב אהרון טויסיג - פרשת וישלח

קול הלשון
94 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד