הנ"ך בהמחשה לילדים - שמואל א' פרק ט - הרב יוסלה אייזנבך

2 צפיות · לפני 4 חודשים

קול הלשון

פרשת יתרו תשפ"ב | הרב אלימלך בידרמן

קול הלשון
3 צפיות · לפני 19 שעות

הרב אורי זוהר | כי גדול האלוקים - פרשת יתרו

קול הלשון
1 צפיות · לפני 19 שעות

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק טז - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
15 צפיות · לפני 19 שעות

יום חתונתו זה מתן תורה - פרשת יתרו תשפ"ב | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
54 צפיות · לפני 19 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz - melachim Beis 16

קול הלשון
62 צפיות · לפני 19 שעות

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב פרק טז - הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
62 צפיות · לפני 19 שעות

הרב מיכאל לסרי | פרשת יתרו - מה שמועה שמע ובא? למה הוסיף רש"י קריעת ים סוף ומלחמת עמלק?

קול הלשון
121 צפיות · לפני 19 שעות

דף היומי - מסכת מועד קטן דף ו - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
54 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת יתרו - יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
147 צפיות · לפני יומיים

הרב יצחק זילברשטיין | השיעור השבועי - פרשת בא תשפ"ב

קול הלשון
296 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד