דף היומי - מסכת ביצה דף יג - הרב אליהו מונק

0 צפיות · לפני 5 חודשים

קול הלשון

הצפרדע שהמתינה 500 שנה לתיקון - מסר קצר לפרשת משפטים | הרב חיים שמרלר

קול הלשון
578 צפיות · לפני יום

הרב ברוך רוזנבלום | פרשת משפטים תשפ"ב

קול הלשון
575 צפיות · לפני יום

דף היומי - מסכת מועד קטן דף טז - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
123 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת משפטים - יום שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
302 צפיות · לפני יומיים

פרשת משפטים תשפ"ב | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
659 צפיות · לפני יומיים

פרשת משפטים - בענין הפקר פירות שביעית | הרב אשר וייס

קול הלשון
858 צפיות · לפני יומיים

א'ווארט אויף פרשת משפטים תשפ"ב פון הרב יואל ראטה

קול הלשון
786 צפיות · לפני יומיים

כלים להתמודדות עם נסיונות -מסר לפרשת משפטים | הרב ישראל לוברבוים

קול הלשון
1.2k צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת משפטים - ליל שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
1.3k צפיות · לפני יומיים

דף היומי - מסכת מועד קטן דף טו - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
328 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד