הרב בן ציון מוצפי • מעלת יום הכיפורים הגדול והנורא • כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם

346 צפיות · לפני שנה

מוסיוף יזדים חזון יעקב

הגר"א שליזנגר • ראב"ד מקודש ג'נבה • שיעור בעיון • וישלח תשפ'ג

מוסיוף יזדים חזון יעקב
5 צפיות · לפני יום

הרב מיכאל רביע • מצוות הירושה • חלק ד'

מוסיוף יזדים חזון יעקב
2 צפיות · לפני יום

הרב מאיר אליהו • פרשת וישלח תשפ'ב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
7 צפיות · לפני יום

הרב בן ציון מוצפי • סגולות הטהרה במי המקוה

מוסיוף יזדים חזון יעקב
2 צפיות · לפני יום

הרב יוסף שמואלי • פניני הזוהר הקדוש • ויצא תשפ'ג

מוסיוף יזדים חזון יעקב
7 צפיות · לפני יום

הרב מוצפי • פרשת וישלח • בית הכנסת סודאי

מוסיוף יזדים חזון יעקב
141 צפיות · לפני יום

הרב בן ציון מוצפי • פרשת וישלח תשפ ב • יום פטירת ר יהודה הנשיא

מוסיוף יזדים חזון יעקב
138 צפיות · לפני יום

הרב איתי בן אהרון • פרשת וישלח • חזון יעקב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
129 צפיות · לפני יום

הרב מיכאל רביע • הפטרת וישלח • חזון עובדיה

מוסיוף יזדים חזון יעקב
78 צפיות · לפני יום

הרב יצחק עטיה • מדרשים על פרשת וישלח

מוסיוף יזדים חזון יעקב
134 צפיות · לפני יום

הצג עוד