עם ישראל אני צריכה להעביר דברים לא פשוטים - מסר מרבקה הצדיקה שתחי'

213 צפיות · לפני 4 חודשים

שערי הגאולה

יתמו חטאים מן הארץ מסר מיוחד מרבקה הצדיקה שתחי'

שערי הגאולה
0 צפיות · לפני 15 שעות

הרב אברהם ברוך

שערי הגאולה
43 צפיות · לפני 15 שעות

עם ישראל נבוך ומבולבל בתווך מחפש ולא מוצא משען ותומך כוחות טומאה כה רבים פועלים נגדו

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני 15 שעות

ובאילו החיים מתחילתם ועד סופם מן הלידה ועד המוות נמצא האדם שוב חוזר ושב והנשמה מבקשת לשוב לעולמה

שערי הגאולה
2 צפיות · לפני יומיים

מסירות נפש לצניעות ולעשיית רצון השם. ללכת עם השם עד הסוף

שערי הגאולה
159 צפיות · לפני 4 ימים

מחמת הזמן שאנו נמצאים בו באחרית הימים ערב הגאולה לפני גילוי משיח

שערי הגאולה
20 צפיות · לפני 4 ימים

מקדש מלך - מסר מיוחד מרבקה הצדיקה שתחי'

שערי הגאולה
129 צפיות · לפני 6 ימים

איפה אתם עם ישראל??? מסר בהול מעולם האמת - הרבנית גליה אפרת שתחי'

שערי הגאולה
131 צפיות · לפני 8 ימים

הרב אברהם ברוך - חייבים להציל את כל עם ישראל אנחנו ברגעים האחרונים

שערי הגאולה
494 צפיות · לפני 9 ימים

מלך המשיח עומד להפוך את העולם! הרב זיסהולץ במסר עצומתי על הגאולה

שערי הגאולה
511 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד