הרב אשר וויס - ענייני תשובה

39 צפיות · לפני שנה

ישיבת אפיקי דעת שדרות

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק ט"ז פסקה א1

ישיבת אפיקי דעת שדרות
2 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק ט"ז פסקה א'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
8 צפיות · לפני 10 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טו' פסקה י'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
12 צפיות · לפני 11 ימים

רעיון קצר לפרשת דברים מאת הרב אריאל בראלי שליט''א רב העיר בית אל // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
37 צפיות · לפני 14 ימים

רעיון קצר לפרשת דברים מאת הרב אריאל בראלי שליט''א רב העיר בית אל // שיעור בוגרים

ישיבת אפיקי דעת שדרות
11 צפיות · לפני 14 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טו' פסקה י'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
38 צפיות · לפני 18 ימים

הרב אביעד תפוחי - 'ברי ושמא' | כולל דיינות 'אפיקי - דעת'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
3 צפיות · לפני 19 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טו' פסקה ט'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
9 צפיות · לפני 19 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טו' פסקה ח'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
4 צפיות · לפני 21 ימים

הרב דרור טוויל - אורות התשובה פרק טו' פסקה ו',ז'

ישיבת אפיקי דעת שדרות
10 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד