בשכר הצניעות - הרה"ג אברהם בן חמו שליט"א

8 צפיות · לפני 5 חודשים

שערי הגאולה

מחה את זכר עמלק - מסר עוצמתי מהשכינה הקדושה ! מצווה גדולה לשתף!

שערי הגאולה
4 צפיות · לפני יום

שינוי תודעתי בהכרח המציאות - הרבנית חגית אמאייב שתחי'

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני יום

גלגל ההצלה האחרון - מסר בהול מהשכינה הקדושה

שערי הגאולה
96 צפיות · לפני יום

ההגנה והשמירה של קדושת בית הכנסת

שערי הגאולה
25 צפיות · לפני יום

יסוד ביתנו החדש - הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני יום

גאולת ישראל בזכות קדושת ישראל - הרב יונתן בן שיטרית שליט"א

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני יום

קריאה לנדיבי עם קודש - הרבנית גליה אפרת ברוך שתחי'

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני יום

אמא באה בחלום לביתה על מנת לעורר אותה אך הילדה לא מספיקה להתעורר בזמן - ולכן אנחנו צריכים להתעורר

שערי הגאולה
328 צפיות · לפני יום

זעקת הרבי - מסר מהרבי מליובאווטיש לבנות ישראל ונשי חב"ד

שערי הגאולה
126 צפיות · לפני יום

פצצה מתקתקת - גילוי מרעיש אודות דבריו של הצמח צדק מחב"ד שאמר לאסור פאה נכרית!

שערי הגאולה
181 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד