הרב דר' רצון ערוסי;בעלי דין בבי"ד לממונות לענין שמיטת כספים

0 צפיות · לפני 5 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב צפניה ערוסי שמואל ב' פרק יד'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

הרב אהרון קאפח מאור האפילה עמ קצה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - בחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף מח 'ע"ב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

תפילת שחרית בבית הכנסת משכן שלום מודיעין כב' בשבט תשפב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - הבחירה החופשית במשנת הרמב"ם.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
43 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - תורת חובות הלבבות 45 בכניעה לה' יתעלה - שער השישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

ד״ר אורי מלמד - רמב''ם הלכות תפלה וב״כ פ״א הל' [יא] (ט) אות ל ד״ה הלח״י – פ״ב הל' ב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
43 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - דין מעשר עני בזמן הזה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

תפילת שחרית בבית הכנסת משכן שלום מודיעין כא' בשבט תשפב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד