הדף היומי מסכת סוכה דף נו

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לה

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

באֵילו מקרים מותר לקרוא קריאת שמע ללא תפילין? סימן ל"ז- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

באֵילו מקרים מותר לקרוא קריאת שמע ללא תפילין? סימן ל''ז- סעיף א' סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הצג עוד