הרב דר' רצון ערוסי ; כלי להצנעת שיירי יבולי שביעית בהלכה.

1 צפיות · לפני שנה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

ר' יאיר עוזרי הל' חנוכה - מאי חנוכה?

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק שישי דף מט' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני יום

ר' יאיר עוזרי הל' תפילין - חובת הזהירות בכתיבת האותיות

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - השמות בהלכה... כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק חמישי דף מז' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני 4 ימים

הרב חיים דברת עיונים בפרשת ויצא

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
45 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יואב שרעבי - רמב''ם הלכות חנוכה 3 - דיני הלל בדילוג וקריאת הלל ביום העצמאות

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
47 צפיות · לפני 5 ימים

הרב אהרן קאפח - רמב''ם הלכות אבל פ''י ה''י

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
45 צפיות · לפני 5 ימים

ד''ר אורי מלמד - מצוה ריט דין מוציא שם רע - ספר המצוות לרמב''ם עם ספר החינוך

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני 5 ימים

הרב רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק חמישי דף מה' עמוד ב'..

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
43 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד