הדף היומי מסכת סוכה דף נו

62 צפיות · לפני 5 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

קריאת מגילה- במגילה שלא שירטטו בה את השורות?-סי' תר"צ-מאמצע סע' י"ח "ויש להסתפק"-סימן תרצ"א- סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

טו בשבט - ראש השנה לאילנות

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

מה כתבו על העצים שהיו מרעישים בקריאת 'המן'?-ס' תר"צ- אמ' סע' י"ז "יש שכתבו"-אמ' סע' י"ח "ויש להסתפק"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

האם ניתן לקרוא בספר תורה שנכתב מתוך הזיכרון ולא בהעתקה מתוך הכתב?- סימן תרצ"א- סעיף ב'- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 9

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הצג עוד