הלכות לש בשבת סימן שכא סעיפים טו-יט. הרב אריאל אלקובי שליט''א

43 צפיות · לפני שנה

כולל יד שאול

סרטון הסבר על תוכנית רבנות עיר בשיתוף כולל יד שאול.

כולל יד שאול
103 צפיות · לפני 4 חודשים

כיצד להתייחס לחברה בע"מ ומי נחשב כבעלים על מניותיה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
137 צפיות · לפני 7 חודשים

פעילות המשטרה בשבת. נספח לסימן שכט סע' ז. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
54 צפיות · לפני 7 חודשים

הלכות שבת סימן שלא סעיפים א-ה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
45 צפיות · לפני 7 חודשים

הלכות שבת סימן שלא סעיפים ו-י. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
44 צפיות · לפני 7 חודשים

הלכות רפואה בשבת סימן שכט סעיפים ה-ט. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
48 צפיות · לפני 7 חודשים

הלכות רפואה בשבת סימן של סעיפים א-ד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
7 צפיות · לפני 7 חודשים

תפארת ישראל פרק מד. שיעור לקראת שבועות. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
2 צפיות · לפני 7 חודשים

הלכות רפואה בשבת סימן של סעיפים ה-יא. הרב אריאל אלקובי שליט''א

כולל יד שאול
7 צפיות · לפני 7 חודשים

המצוות כסמלים רש"ר הירש [15] מצוות המשכן ה. הרב אריאל אלקובי.

כולל יד שאול
33 צפיות · לפני 7 חודשים

הצג עוד