הדף היומי מסכת סוכה דף נב

4 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נדרים דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

קטן שנרדם לפני תפילת ערבית – האם צריך להעירו כדי שיתפלל?- סימן ע' סעיף א'- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

קטן שנרדם לפני תפילת ערבית – האם צריך להעירו כדי שיתפלל?- סימן ע' סעיף א'- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

סיפורים בראי הפרשה- פרשת תולדות

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לב

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד