הדף היומי מסכת סוכה דף מו

1 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נדרים דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מז

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

מדוע הקפיד הרב מבריסק שהחלונות יהיו סגורים בשעת הסעודה בשבת?- סימן ע"ה סעיף ג'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת וישלח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כט - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

איסור ההסתכלות על נשים הלכה והנהגה- סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד