בעוד לילה לך קמו עבדיך במהללם זכות אבות להם תזכור - סליחות במחיצת הרב דב קוק אלול תשפ"א

6 צפיות · לפני שנה

דוד שדה

הרב בניהו שמואלי בסיום סעודה שלישית אצל הרב דב קוק - מוצא"ש ויצא תשפ"ג

דוד שדה
12 צפיות · לפני יום

האם הרב דב קוק אמר שמי שיסע לאומן בחנוכה ימות?

דוד שדה
31 צפיות · לפני 7 ימים

מדוע נאמר ב' פעמים איש אצל עשו - עד כמה צריך להתאמץ בתפילה - וזיכרונות מהרב שך - הרב דב קוק

דוד שדה
130 צפיות · לפני 7 ימים

ההתחדשות הנצרכת לכל אחד ואחד בעבודת ה' - הרב דב קוק

דוד שדה
29 צפיות · לפני 8 ימים

הלל ראש חודש כסלו תשפ"ג עם הרב דב קוק

דוד שדה
70 צפיות · לפני 9 ימים

יהא רעוא קדמך דפתח ליבאי באוריתא - ר"ח כסלו תשפ"ג במחיצת הרב דב קוק

דוד שדה
8 צפיות · לפני 10 ימים

הרב דב קוק בעליית כהן - ראש חודש כסלו תשפ"ג

דוד שדה
34 צפיות · לפני 10 ימים

שירי קודש - הרב דב קוק - יגדל לאלקים חי וישתבח

דוד שדה
51 צפיות · לפני 11 ימים

גדרי שמות בני אדם שנקראו על שם חיות ודימוי הקב"ה לצבי - הרב דב קוק

דוד שדה
90 צפיות · לפני 15 ימים

שירי קודש - כי מציון תצא תורה - הרב דב קוק

דוד שדה
35 צפיות · לפני 20 ימים

הצג עוד