כיצד ניתן להקים סוכה משלוש דפנות בלבד ללא סכך?- סימן תרל"א- סעיף ט'- אמצע סעיף י' הגה "ויש אומרים"

1 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

מחק

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד