הדף היומי מסכת סוכה דף כ

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

מי צריך להניח תפילין דווקא לאחר ברכת 'אהבה רבה'?- סימן ל"ז- סעיף ג'- סימן ל"ח- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 21 שעות

מה הן 'שמועה קרובה' ו'שמועה רחוקה'?- סימן ל"ח- סעיף ד'- סעיף ז'

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

מי צריך להניח תפילין דווקא לאחר ברכת 'אהבה רבה'?- סימן ל"ז- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 21 שעות

מה הן 'שמועה קרובה' ו'שמועה רחוקה'?- סימן ל"ז- סעיף ד'- סעיף ז'

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 21 שעות

איזה הבדל יש בהלכות תפילין בין לימוד תנ"ך ללימוד משנה וגמרא?- סימן ל"ח- סעיף ח'- סעיף י"א

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 21 שעות

איזה דין תלוי בקיומו של גמ"ח להשאלת תפילין?- סימן ל"ח- סעיף י''ב -סימן ל''ט אמצע סעיף א' ''או מומר''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

איזה דין תלוי בקיומו של גמ"ח להשאלת תפילין?- סימן ל"ח- סעיף י"ב- סימן ל''ט אמצע סעיף א' ''או מומר''

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

איזה הבדל יש בהלכות תפילין בין לימוד תנ"ך ללימוד משנה וגמרא?- סימן ל"ח- סעיף ח'- סעיף י"א

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

הצג עוד