חזק מאד! ואתחנן תשפ"א| השיעור השבועי| הרב ראובן ששון| איך להגיע למתיקות התורה ואהבתה? (כנס בכל לבבך)

200 צפיות · לפני 6 חודשים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

עבודת ה' של האישה | כוח הסגולה ודרכי התגלותו | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
39 צפיות · לפני יומיים

משפטים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | עשרת הדברות, העומק של המשפטים וסוד חיי החברה ותכליתם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
304 צפיות · לפני 4 ימים

משפטים תשפ"ב | הרב ראובן ששון | "ורפא ירפא - ניתנה רשות לרופא לרפא" - עמדת התורה ביחס להליכה לרופאים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
317 צפיות · לפני 4 ימים

יתרו תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון * אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו | סוד הלחם והתורה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
183 צפיות · לפני 11 ימים

מהי יראת שמים? | הגדרת שלושת סוגי היראה - יראת העונש, יראת הרוממות ויראת חטא | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
236 צפיות · לפני 12 ימים

קהילת הלומדים | ושבתה הארץ | סרטון 6 | קדושת הארץ וטו בשבט - סוד פירות הארץ והגאולה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
41 צפיות · לפני 13 ימים

ט"ו בשבט תשפ"ב | האור של ט"ו בשבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
219 צפיות · לפני 13 ימים

בשלח (עמוק) | נס וטבע | 'תנאי התנה הקב"ה' - מחלוקת הראשונים בדבר מהות הניסים ושורשם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
408 צפיות · לפני 17 ימים

חזק! בשלח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'עזי וזמרת י-ה' - סודות שירת הים וביאור פסוקיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
453 צפיות · לפני 19 ימים

בשלח-שובבי"ם | תודעת יציאת מצרים - הדרך לחיי קדושה וצדקות והתמודדות עם אתגרי התקופה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
239 צפיות · לפני 20 ימים

הצג עוד