הדף היומי מסכת סוכה דף טו

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף מה

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 14 שעות

מי צריך להניח תפילין דווקא לאחר ברכת 'אהבה רבה'?- סימן ל"ז- סעיף ג'- סימן ל"ח- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

מה הן 'שמועה קרובה' ו'שמועה רחוקה'?- סימן ל"ח- סעיף ד'- סעיף ז'

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

מי צריך להניח תפילין דווקא לאחר ברכת 'אהבה רבה'?- סימן ל"ז- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

מה הן 'שמועה קרובה' ו'שמועה רחוקה'?- סימן ל"ז- סעיף ד'- סעיף ז'

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

איזה הבדל יש בהלכות תפילין בין לימוד תנ"ך ללימוד משנה וגמרא?- סימן ל"ח- סעיף ח'- סעיף י"א

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד