מהי ענווה ואיך מגיעים אליה | הענווה והטוב | הרב ראובן ששון

153 צפיות · לפני שנה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

וישלח תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'וירא יעקב מאד' - בירור יסודי בסוגית ביטחון והשתדלות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
95 צפיות · לפני 18 שעות

ניצוץ אור | הביטו אל צור חוצבתם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
46 צפיות · לפני 3 ימים

מבוא לתפילות | שיעור 2 | מהות תפילת שחרית ותפילת מנחה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
191 צפיות · לפני 4 ימים

ניצוץ אור | הביטו אל צור חוצבתם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
40 צפיות · לפני 6 ימים

ויצא תשפ"ג | השעור השבועי | הרב ראובן ששון | מה נורא המקום הזה - סוד המקום והתגלות ה' | האור של יעקב

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
229 צפיות · לפני 9 ימים

מבוא לתפילות | שיעור 1 | תקנת תפילות שחרית מנחה וערבית • תפילה אישית ותפילת הציבור | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
271 צפיות · לפני 10 ימים

איך אפשר להתקרב לה' אם אי אפשר להשיגו?? | הדרך לידיעת ה' שלמדנו מהאבות הקדושים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
340 צפיות · לפני 14 ימים

ביאור עקדת יצחק (לימוד משותף בעולת ראיה) | שיעור שני | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
118 צפיות · לפני 14 ימים

תולדות תשפ"ג | הרב ראובן ששון | השיעור השבועי | התבוננות מופלאה ועמוקה על פרשת חפירת הבארות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
319 צפיות · לפני 16 ימים

חיי שרה תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'ויביאה יצחק האוהלה' - סוד הנר, הענן והברכה שבעיסה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
149 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד