ז מסכת סוכה דף יב באידיש

0 צפיות · לפני שנה

הרב בן ציון סנה

ירושלמי ברכות דף טז בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף טז באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף מד בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף מג בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

יג כסלו סימן כו סעיף יג עד סעיף כא בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף טו באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף טו בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף מב בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

מה זה קלם סלבודקא נובהרדוק

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מה החילוק בין סלבודקא נובהרדוק וקלם בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

הצג עוד