הלכות שבת סימן רפח סעיף ח ה אב תשפא

4 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב שקד בוהדנה שליט״א

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר איוב פרק לט'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
0 צפיות · לפני 14 שעות

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ט'הלכות ז'-ט'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
0 צפיות · לפני יומיים

הלכות שבת סימן רצג סעיף ג אחרונים כא שבט תשפב

הרב שקד בוהדנה שליט״א
2 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר איוב פרק לח'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
3 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכות ה'-ו'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
38 צפיות · לפני 3 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א מדרש תנחומא פרשת משפטים סימן יח'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
51 צפיות · לפני 3 ימים

שיעור מיוחד מציון הרשב"י מפי מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א

הרב שקד בוהדנה שליט״א
38 צפיות · לפני 5 ימים

שיעור מיוחד מבית הכנסת האריז"ל מפי מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א- המשך תיקון הכעס

הרב שקד בוהדנה שליט״א
113 צפיות · לפני 5 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכות ג'-ד'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
1 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א הלכות מילה סימן רסב'המשך סעיף א'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
0 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד