האם מותר לקחת כדורי קלי-צום בשבת לפני תשעה באב?

13 צפיות · לפני שנה

הרב שי טחן

משנה ברורה יומי (סימן תרעה סעיף ב-ג) כמות השמן הנצרך וחיוב אשה בהדלקה.

הרב שי טחן
26 צפיות · לפני יומיים

משנה ברורה יומי (סימן תרעה ס''א). הדלקה עושה מצוה.

הרב שי טחן
90 צפיות · לפני 3 ימים

פרשת ויצא. מדד ההצלחה. יעקב בהשוואה ללוט.

הרב שי טחן
925 צפיות · לפני 3 ימים

משנה ברורה יומי (סימן תרעד המשך סעיף א-ב) הדלקה מנר לנר

הרב שי טחן
140 צפיות · לפני 4 ימים

משנה ברורה יומי (סימן תרעד ס''א) הדלקה מנר לנר.

הרב שי טחן
68 צפיות · לפני 5 ימים

שימוש ממחטות לחות בשבת

הרב שי טחן
184 צפיות · לפני 6 ימים

ברכות השחר לנשים

הרב שי טחן
118 צפיות · לפני 6 ימים

משנה ברורה יומי. (סימן תרעג סעיף ג-ד) הדלקה חוזרת באותם הכלים והפתילות.

הרב שי טחן
36 צפיות · לפני 6 ימים

ברכות השחר לנשים חלק ב'

הרב שי טחן
26 צפיות · לפני 6 ימים

דיני בישול גויים

הרב שי טחן
132 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד