פרשת דברים כבודן של ישראל

0 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב בן ציון סנה

ב' משניות ליום 021 מסכת ברכות פרק ז משנה ב ג באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

ב' משניות ליום 022 מסכת ברכות פרק ז משנה ד ה בעברית

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

ב' משניות ליום 021 מסכת ברכות פרק ז משנה ב ג בעברית

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

ב' משניות ליום 022 מסכת ברכות פרק ז משנה ד ה באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

ב' משניות ליום 023 מסכת ברכות פרק ח משנה א ב בעברית

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

ב' משניות ליום 023 מסכת ברכות פרק ח משנה א ב באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת ברכות פרק ח משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת ברכות פרק ח משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת ברכות פרק ח משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

מסכת ברכות פרק ח משנה ב באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני 10 שעות

הצג עוד