דף יומי מסכת יומא דף פח - שיעור קצר וברור | 88 Daf yomi Yoma daf

31 צפיות · לפני שנה

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לג - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
5 צפיות · לפני 4 ימים

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות חמץ ומצה

דף יומי סיני
56 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף טו - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני 20 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף טו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני 20 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יג - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 21 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 21 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יב - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 22 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
4 צפיות · לפני 22 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 23 ימים

הצג עוד