מחודש אב ממעטין במסחר כי הציפיה למשיח גדלה ביותר

15 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב יאשיהו יוסף פינטו

האם לנהוג במנהגי החמדת ימים?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
0 צפיות · לפני 12 שעות

גם אם יש לך נרות כל עוד הם לא מאירים זה לא עוזר לך

הרב יאשיהו יוסף פינטו
0 צפיות · לפני 12 שעות

אבא שלנו בן שבעים עושה תענית הפסקה

הרב יאשיהו יוסף פינטו
0 צפיות · לפני 12 שעות

קיבלתי על עצמי קבלות ולא מספיקה לעמוד בהן

הרב יאשיהו יוסף פינטו
44 צפיות · לפני יומיים

אני בשידוך עם משפחה אמידה יותר ממני ואני חושש מהעתיד

הרב יאשיהו יוסף פינטו
54 צפיות · לפני 3 ימים

הצמצומים והחישובים הכלכליים גורמים לי הרגשה לא טובה

הרב יאשיהו יוסף פינטו
20 צפיות · לפני 3 ימים

יצא לי שם רע איך אשנה את דעת כולם?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
18 צפיות · לפני 3 ימים

הבת שלי מתבגרת ומתחילה להיסגר בפנינו

הרב יאשיהו יוסף פינטו
58 צפיות · לפני 3 ימים

אם תשובה מאהבה מכפרת על העוונות למה צריך ייסורים ותיקונים?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
80 צפיות · לפני 3 ימים

מרגישים שיש קרע בחברה ולילדים שלנו יש שאלות על זה

הרב יאשיהו יוסף פינטו
27 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד