256# גבע ראפ - מטות - היחלצו מאתכם, מהפרטיות:

0 צפיות · לפני 7 חודשים

גבע ראפ

*367 Geva Rapp - Haftarat Yitro - Kadosh Kadosh Kadosh:

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 3 ימים

366# גבע ראפ - פרשת יתרו - לא עשה כן לכל גוי:

גבע ראפ
14 צפיות · לפני 3 ימים

365# גבע ראפ - שבת יתרו - התורה לעמנו המיוחד:

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 3 ימים

*366 Geva Rapp - Parashat Yitro - Torah - Not for Others! -

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 3 ימים

*365 Geva Rapp - Shabbat Yitro - Especially for Am Israel:

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 3 ימים

367# גבע ראפ - הפטרת יתרו - קדוש קדוש קדוש:

גבע ראפ
0 צפיות · לפני 3 ימים

363# פרשת בשלח - עמלק והספק הפוסטמודרני:

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 10 ימים

*364 Geva Rapp - Haftarat BeShalach - Devora The General, Yael The Hero but Nowadays is Different! -

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 10 ימים

*361 Geva Rapp - Tu BiShvat - Pushing our Redemption Forward! -

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 10 ימים

362# גבע ראפ - שבת בשלח - ניסי הים וגאולתנו:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד