הדף היומי באידיש מסכת סוכה דף ב

0 צפיות · לפני 7 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 10

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת משפטים

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 14 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
37 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

קריאת מגילה- במגילה שלא שירטטו בה את השורות?-סי' תר"צ-מאמצע סע' י"ח "ויש להסתפק"-סימן תרצ"א- סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד