הרב יעקב בן חנן - לקרב את האמת ולרחק את השקר | אליהו הנביא

23 צפיות · לפני שנה

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן - שעם ישראל שומרים על ברית הקודש אין שום רשות לאומות העולם לפגוע בהם

שומרי ברית קודש
74 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יעקב בן חנן - הפוגם בברית מסלק השכינה ממנו ושולט בו שד אל אחר ומשתעבד בו בכל מיני עינויים

שומרי ברית קודש
210 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יעקב בן חנן - חטא זה של פגם הברית גורם לחוטא עינויים ולישראל שישתעבדו בהם אומות העולם ח"ו

שומרי ברית קודש
28 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יעקב בן חנן - בשביל מה יש לך פלאפון? כדי לזכות אחרים כי יש דין ערבות

שומרי ברית קודש
79 צפיות · לפני 8 ימים

הרב יעקב בן חנן - שפוגמים אות הברית, צווחים הבנים למטה ביחוד ואומרים שמע ישראל ואין קול ואין עונה

שומרי ברית קודש
199 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יעקב בן חנן -אות שבת זו ברית שצריך לשמור אותו בבת זוגו שהיא הקדושה שלו הברכה שלו

שומרי ברית קודש
15 צפיות · לפני 11 ימים

הרב יעקב בן חנן - בזמן שישראל שומרים אות הברית היא מתמלאת כל טוב ולא חסר ממנה שפע ולהיפך מסתלק השפע

שומרי ברית קודש
53 צפיות · לפני 12 ימים

הרב יעקב בן חנן - כָּל הפּוֹגֵם אֶת הַבְּרִית וזורק בְּמָקוֹם אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ לִהְיוֹת יבשה

שומרי ברית קודש
118 צפיות · לפני 14 ימים

הרב יעקב בן חנן - המשחית זרעו לבטלה גורם לפירוד היחוד וכך נמנע ממנו הברכות מידה כנגד מידה

שומרי ברית קודש
48 צפיות · לפני 15 ימים

הרב יעקב בן חנן- כל מי ששומר את הברית נעשה שותף להקב"ה בבריאת העולם

שומרי ברית קודש
42 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד