*שיעור מספר 224 בזוהר הקדוש בעניין מילים בארמית בגמרא עפ"י הסוד מפי הרב דוד חבושה הי"ו*

2 צפיות · לפני 7 חודשים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*מעלת הכרת הטוב/העמדת תלמידים/והשתיקה. מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
0 צפיות · לפני יום

*זמן ביאת אליהו הנביא ומלך המשיח מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
33 צפיות · לפני 3 ימים

*שיחה מיוחדת בזהירות בברכות בכוונה ושמחה כולל סיפורים נפלאים מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
1 צפיות · לפני 4 ימים

*ביאורים נחמדים ביותר לפרשת יתרו מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
0 צפיות · לפני 6 ימים

*ביאורים נחמדים ביותר לפרשת יתרו מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
0 צפיות · לפני 6 ימים

*הקשר בין סוף התורה להתחלה וסוד שנה מעוברת ותפילת מוסף מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
0 צפיות · לפני 7 ימים

*הימים המיוחדים מטו' בשבט ורמזים וחידושים בשקידת התורה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
0 צפיות · לפני 9 ימים

*חידושים יקרים והנהגות ותפילות לכבוד יום ט"ו בשבט מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
62 צפיות · לפני 10 ימים

*הילולת רבנו יצחק אבוחצירה הי"ד וסגולת הערק, וחידושים לסדר ליל טו' בשבט מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
31 צפיות · לפני 11 ימים

*ביאורים וחידושים יקרים לפרשת בשלח -שבת שירה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
32 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד