*הילולת הצדיק המלומד בניסים רבי יצחק גברא זיע"א ,סיפורים מפי הרב דוד חבושה הי"ו*

98 צפיות · לפני שנה

הרב דוד חבושה הי׳ו

*דרשה לתשעה באב וקירוב הגאולה על ידי צדקה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
39 צפיות · לפני 16 שעות

*חידושים יקרים לפרשת דברים /שבת חזון מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
36 צפיות · לפני 3 ימים

*סוד שלושת השבועות כנגד שלושת הרגלים ועל צבאם יום השבת מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
10 צפיות · לפני 4 ימים

*שידוך מיוחד בזכות איכפתיות וסוד עומק בית המקדש באותיות מהבכי מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
6 צפיות · לפני 5 ימים

*הילולת האר"יזל וסדר השתלשלות חכמת הקבלה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
70 צפיות · לפני 6 ימים

*עוצמת חודש אב.ונצחיות עם ישראל בכל התקופות.והכותל המערבי מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
33 צפיות · לפני 7 ימים

*סודות הקבלה על ספר הקרניים מאמר ד' על פי רבנו שמשון מאסטרפולי הי"ד מפי ר' דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
6 צפיות · לפני 7 ימים

*סגולות חידושים ורמזים בסוד עשב האזוב והרודא מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
10 צפיות · לפני 10 ימים

*חידושים אדירים לפרשת מסעי מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
39 צפיות · לפני 10 ימים

*סיפור חזק על ניצול שואה שנפגש עם אחיו,וסוד גלגול ר' יהושע. ור'יוחנן,ור' אליעזר מפי רבי דוד חבושה

הרב דוד חבושה הי׳ו
336 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד