האוכל פת ביום הכיפורים – האם צריך לברך על 'לחם משנה'?- סימן תרי"ח- סעיף ח'- סוף הסימן

0 צפיות · לפני 7 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ה

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 3

דרשו ה׳ ועוזו
39 צפיות · לפני 4 ימים

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 4

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
31 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 5 ימים

מה פירושן של ההלכות הנקראות 'סָמוּך' ו'נִרְאֶה' בנוגע לימי הפורים?- סימן תרפ"ח- סעיף א'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד