האם מותר לטלטל מאכלים ומשקאות ביום הכיפורים?- סימן תרי"ב- סעיף ח'- סוף הסימן

0 צפיות · לפני 7 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
31 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף י

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 7

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף י

דרשו ה׳ ועוזו
37 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
39 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד