245# גבע ראפ - חוקת - מלחמה אפילו על אחד:

2 צפיות · לפני שנה

גבע ראפ

Parashat VaYetze - The Tzadik is Followed by the Whole Creation - *543

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 5 ימים

Shabbat VaYetze - The Dream - The Ladder - Uplifting The Creation -*544

גבע ראפ
3 צפיות · לפני 5 ימים

Haftarat VaYetze - HaShem will Uplift his Beloved Nation - *545

גבע ראפ
13 צפיות · לפני 5 ימים

#543 - וייצא - ופרצת מעבר לשמש, לברך את כולם

גבע ראפ
27 צפיות · לפני 5 ימים

VaYetze - You'll Lead & Bless Every Nation - *545

גבע ראפ
19 צפיות · לפני 5 ימים

#542 - לשבת וייצא - החלום - ההצבה ארצה, ומלאכי הסולם

גבע ראפ
19 צפיות · לפני 5 ימים

#541 - לפרשת וייצא - האבנים - הצדיק מרומם עולם

גבע ראפ
27 צפיות · לפני 5 ימים

#544 - להפטרת וייצא - אהבת נדבה ולא ייבושו לעולם

גבע ראפ
12 צפיות · לפני 5 ימים

542* - Geva Rapp - Haftarat Toldot - The Ahavat Israel of HaShem

גבע ראפ
3 צפיות · לפני 13 ימים

537# גבע ראפ - שבת תולדות - ההתרוצצות לעבודה זרה

גבע ראפ
9 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד