אל מסתתר - הרב חגי מזור שליט"א

1 צפיות · לפני 3 שנים

פשיטא pshita

שפת אמת, סוכות תרל״ז, עצרת תהיה לכם - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 20 שעות

ליקוטי הלכות, סוכה ז׳, ב חג הסוכות תעשה לך - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת, כיפור, ה' בדד ינחנו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת, ערב יום כיפור, תיקון חטא העגל - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יומיים

שפת אמת, ערב כיפור, מערת המכפלה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יומיים

ליקוטי הלכות, סוכה ז׳, בדד ינחנו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני 5 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ו׳, בירור המדמה - הרב חגי מזור שליט׳׳א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 6 ימים

שפת אמת,שבת תשובה תרס״ב יודעי תרועה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 8 ימים

שפת אמת, שבת תשובה תרס״ב, מאהבה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 8 ימים

שפת אמת, שבת תשובה, בצילו חימדתי - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
11 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד