הדף היומי מסכת יומא דף סב

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יד- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יג- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

'העוסק במצוה פטור מן המצוה'- סימן ע' סעיף ד'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

'העוסק במצוה פטור מן המצוה'- סימן ע' סעיף ד'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הצג עוד