הדף היומי באידיש מסכת יומא דף סא

0 צפיות · לפני שנה

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לה

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

האם יש דין 'הֶקֵּף גויל' בתוך חלל האות?- סימן ל"ו- מ-אות ק'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לב

דרשו ה׳ ועוזו
36 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף לה

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד