מי שדיבר בגנות המת- צריך ללכת לקברו לבקש את מחילתו?-סי' תר"ו- סע' ב'- אמ' סע' ד' בהגה "מי שמת לו מת"

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כ - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
11 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יט- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת ויצא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד