איך זוכים לתורה, ארץ ישראל, ועולם הבא? פרי הארץ פרשת שלח - להתרומם מהמבט הגשמי ולהסתכל בעומק האותיות

0 צפיות · לפני שנתיים

Rav blau הרב דוד משה בלוי

הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
12 צפיות · לפני 4 ימים

לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים

Rav blau הרב דוד משה בלוי
39 צפיות · לפני 7 ימים

מזל קשת - מה המשמעות של חודש כסלו? לצבור אנרגיה לקראת העתיד - חנוכה והכח לעבור את הגלות

Rav blau הרב דוד משה בלוי
68 צפיות · לפני 12 ימים

לחיות גדול, לחשוב על האחר - להיות מעביר על מידותיו - הרצאה שביעית בכולל לערנען לעצמאים, רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
80 צפיות · לפני חודש

מה הדרך לבטל יצר עבודה זרה ולהחליש יצר עריות? דרשות חת"ס לסוכות תקפ"ז - לכבוד יארצייט חתם סופר תשפ"ג

Rav blau הרב דוד משה בלוי
164 צפיות · לפני חודשיים

תקיעת שופר - גילוי קול הפנימיות הגנוזה - בראש השנה, בנשמת ישראל, במתן תורה, בעבודת הקרבנות, ובגאולה

Rav blau הרב דוד משה בלוי
58 צפיות · לפני 3 חודשים

תקוה, המפתח לתשובה - וועד בספר ימלא פי תהלתך למרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל - כיבוד אב ואם הבסיס לרוחניות

Rav blau הרב דוד משה בלוי
44 צפיות · לפני 3 חודשים

להיות יוזם ולא מגיב - עבודת חודש אלול והתעוררות הרצון - הרצאה ששית בכולל לערנען לעצמאיים רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
79 צפיות · לפני 3 חודשים

ללכת רק אחרי ה' - יארצייט הרה"ק ר' יואל מסאטמאר זי"ע - ביאור הרש"ר הירש זצ"ל על הפסוק לא תתגודדו

Rav blau הרב דוד משה בלוי
67 צפיות · לפני 4 חודשים

אגדות החורבן פתיחתא דאיכה רבה ח - קדושת ארץ ישראל

Rav blau הרב דוד משה בלוי
7 צפיות · לפני 4 חודשים

הצג עוד