כשיש אפשרות להשיג שופר או מחזור לתפילה – איזה מהם יש להעדיף?- סימן תקצ"ג- סימן תקצ"ה

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כ - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
11 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף יט- אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת ויצא

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נדרים דף מ

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד