235# גבע ראפ - בהעלותך - מתאוננים היפך היצירה:

0 צפיות · לפני שנתיים

גבע ראפ

542* - Geva Rapp - Haftarat Toldot - The Ahavat Israel of HaShem

גבע ראפ
3 צפיות · לפני 7 ימים

537# גבע ראפ - שבת תולדות - ההתרוצצות לעבודה זרה

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 7 ימים

538# - גבע ראפ - לפרשת תולדות - אחדות הגוף והנפש

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 7 ימים

539 # - גבע ראפ - תולדות - קול יעקב וידי עשיו

גבע ראפ
9 צפיות · לפני 7 ימים

540* - Geva Rapp - Parashat Toldot - Unifying Our Personality

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 7 ימים

539* - Geva Rapp - Shabbat Toldot - Fighting their ways out

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 7 ימים

540 # - גבע ראפ - הפטרת תולדות - אהבת יעקב

גבע ראפ
17 צפיות · לפני 7 ימים

541* - Geva Rapp - Toldot - Yaacov's Voice activating Esav's Hands

גבע ראפ
9 צפיות · לפני 7 ימים

535# גבע ראפ - לפרשת חיי שרה - רכש מערת המכפלה:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 12 ימים

536# גבע ראפ - חיי שרה - יצחק - העתיד המסירות והגאולה:

גבע ראפ
15 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד