פרשת נשא | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'וארשתיך לי' - התבוננות ברבדי הקשר בין איש ואישה

0 צפיות · לפני שנה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

תשעת הימים תשפ"ב | הרב ראובן ששון | חורבן בית ראשון ובית שני לפי המהר"ל | הבית השלישי והגאולה הנצחית

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
239 צפיות · לפני 3 ימים

דברים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | סקירה כללית על פרשת דברים וספר דברים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
272 צפיות · לפני 5 ימים

תשעת הימים תשפ"ב | בית ראשון ושני, החטאים שגרמו לחורבנם ותהליך תיקונם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
822 צפיות · לפני 7 ימים

מסעי תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | קדושת הארץ והמקדש | תשעת הימים והאבלות על החורבן

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
278 צפיות · לפני 13 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 6 | הרב ראובן ששון | סקירה כללית של נושא הביטחון ועד כמה האדם צריך להישתדל

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
138 צפיות · לפני 14 ימים

מטות תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מבט עומק על פרשת בני גד ובני ראובן והלימוד לכך לחיינו

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
187 צפיות · לפני 19 ימים

ביטחון והשתדלות | שיעור 5 | הרב ראובן ששון | עד כמה האדם צריך להשתדל

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
289 צפיות · לפני 21 ימים

פנחס תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | בנות צלופחד וסוד הרגשת האמת בלב והשפעתה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
275 צפיות · לפני חודש

ביטחון והשתדלות | שיעור 4 | שיעור ערך ההשתדלות וחשיבותה.

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
283 צפיות · לפני חודש

בלק תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | התבוננות עומק בברכות בלעם והיחס שלהן לברכות יעקב ומשה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
273 צפיות · לפני חודש

הצג עוד